Всички статии

ВАЖНО!!!

Уведомяваме Ви,  че днес (07.01.2020г.) получихме сигнали от различни източници  за електронни съобщения, адресирани от наше име, но от и-мейл адреси, които не са свързани с нас,  съдържащи... »

Решение на съда на европейския съюз по повод отправено преюдициално запитване

Адвокатско дружество „Басаров и Гонов“ е процесуален представител по съдебни спорове между ТД НАП и „Джиоасайкъл България“ ЕООД по повод издадени ревизионни актове, свързани с приложение... »

За съдебната реформа

Alea iacta est - Жребият е хвърлен ! С тези думи Цезар преминава река Рубикон, за да се изправи срещу противниците си.   Както знаем от историята, за която напомня тази римска сентенция, поради  по... »

КОЛКО СКЪПА Е ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ?

Решение № ЕЕ-1/от 27.05.2014 г. на ДКЕВР за пореден път изведе на преден план „проблемите“ в Българската енергетика свързани с изкупуването на „скъпата“ зелена енергия. За последните 7 г... »

РЕГУЛАЦИИ В ПОЛЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

На 01.10.2014 год. с Решение №Ц-16 Държавната комисия за енерго и водно регулиране (ДКЕВР) обяви новата промяна на регулираните цени за електрическа енергия. Решението беше очаквано. Последвалите го протести съ... »

СВОБОДНАТА СМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД КЪМ ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР – ФАКТИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

През 2015 г. пазарът на електрическа енергия трябва да бъде изцяло либерализиран и постепенно интегриран с тези в другите страни членки на ЕС. Такива са изискванията на третия либерализационен енергиен пакет на... »

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

След Маркс, рестарт на идеята за обществена (държавна или общинска) собственост върху енергийните предприятия дават „зелените” движения в Западна Европа. Замисълът е бил по този начин да се подпомог... »