Адвокатско дружество "Гонов и партньори"

Адвокатското ни дружество предоставя юридически консултации и услуги
по съдебна и извънсъдебна защита и представителство в граждански, търговски и административно-правни спорове.

Научете повече Потърсете ни

Повече за нас и нашите услуги

Адвокатско дружество „Гонов  и партньори“  е в услуга на интересите на юридически и физически лица по
Договори, по Жалби и по Искове, в търсенето на баланса между Потребителите и Доставчиците,
Корпорациите и Служителите, Търговците и Държавата.

Адвокатско дружество „Гонов  и партньори“ са партньори на "JUSTICE TO MEи посредством
изградената инфраструктура на национално ниво, стандартът ни за „добър адвокат“ може да бъде
приложен навсякъде в страната.


С какво можем да помогнем?

Img power line

АВИАЦИЯ, ЛЕТИЩА и ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
ЕНЕРГЕТИКА
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО и ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО
ТРУДОВИ СПОРОВЕ
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ПРАКТИКИ
СЕМЕЙНО ПРАВО
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО